Psikoteknik Testleri

Psikoteknik Değerlendirmede Uygulanan Testler.

business templates

Sürücüler Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu 4 Sayılı Cetvel ile belirlenmiş kriterler doğrultusunda teste alınırlar. Bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler ile ölçümlenirler. Testler aşağıda gösterildiği şekildedir.

Seçici Dikkat Düzeyi [ SIGNAL ]: Bu testte, adayın, karmaşık uyaranlar arasından belirli uyaranları ayrıştırması istenerek, seçici dikkat düzeyi ölçülür. Sürücülerin uzun süre monoton bir ortamda seçici dikkat düzeylerinin düşebileceği ihtimalini göz önüne alındığında ve kazaların ana nedenlerinden birinin dikkat ve konsantrasyon kaybı olduğu düşünüldüğünde sürücülerin dikkat düzeyinin belirlenmesi güvenli sürücülük açısından büyük öneme sahiptir.
Anlama Ve Değerlendirme [ SPM ]: Soyut görsel şekiller arasındaki ilişkilerin kavranması ve fark edilmesi üzerine kurulu olan bu testte, kişilerin olaylar arasındaki ilişkileri anlama, değerlendirme yetenekleri ölçülür. Olayları ve olası sonuçlarını algılamanın sürüş esnasında olası riskli durumlardan uzak durmak için birinci derecede öneme sahip olduğu kesindir. Muhakeme yeteneği düşük kişilerin bulundukları ortamdaki olayları algılayamadıkları ve buna bağlı gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle riskli durumlara düştükleri ve kazaya karıştıkları veya neden oldukları belirlenmiştir.
Hız Ve Mesafe Algılama [ HMT ]: Bu testte adayın, uyaranların hareket hızını ve uyaranlar arası mesafeyi tahmin etme becerisi ölçülür. Sürücülük becerisini belirleyen en önemli unsurlardan birisini oluşturması açısından önemlidir. Hız mesafe tahmin testi sonuçları sürücünün temkinli veya riskli araç kullanma eğilimi hakkında da önemli bilgiler vermektedir.
Görüş Açısı & Koordinasyon [ IIB ]: Periferal görme ve ikili işlem becerisi testi ile ilgili değerlendirme, 140 derecelik açı içinde başın sağ ve sol ekstreminden, yani bu açıdan verilen uyaranların kişinin görüş açısına ne zaman girdiğinin incelenmesidir. Bu test, adayın dikkatini, karşısında yer alan bir göreve, direksiyon kullanarak yoğunlaştırdığı esnada, sağ ve soldan gelen uyaranları fark ederek tepki vermesi üzerine kuruludur.
Determinasyon Testi [ DT ]: Yoğun uyaran akışı ve stres altında tepki hızı ve kalitesi, bu testte farklı renklerdeki görsel uyaranlara ve farklı tonlardaki sesli uyaranlara aday tarafından verilen doğru tepkiler ve bu tepkilerin hızları ölçülür. Ani ve panik bir durumda adayın ne kadar hızlı ve ne derece doğru tepki verebileceği ölçülür. Sürücülerin ani değişimleri ne kadar çabuk ve doğru fark edip tepki verdiklerinin ölçümüdür.
Görsel Süreklilik Testi [ LVT ]: Karmaşık görüntülerin olduğu bir ortamda, dikkatin belirli bir yön üzerinde kontrollü şekilde yönlendirilebilmesi. Bu test kişinin aşağıdaki özellikler açısından ne derece yeterli olduğunu gösterecek veri sağlar: • Görsel olarak karmaşık yapılanmış ve belirsiz ortamlarla başa çıkabilme (dikkat yöneliminin böyle bir ortamda dahi korunabilmesi), • Görsel bir ortamda dikkat dağıtıcı unsurları eleyebilme ve dikkat dağıtıcılara karşı direnç gösterebilme, • Yönlendirmeyi sağlayan, işaretleri (indikatörleri) takip edebilme, • Sürekli dikkatin korunabilmesi.
Taşistostopik Görsel Algılama Testi [TAVTMB]: Kısa sürelerle (1 saniye) gösterilen trafikle ilgili görüntüler sonrasında görsel algılama performansını ve algısal hızı ölçen bir testtir.
Sürekli Dikkat Ve Problem Çözme [COG]: Testte adayın sürekli dikkat performansı ölçülmektedir. Testte adaylara her soruda ekran üzerinde 4 yukarıda biri aşağıda olmak üzere toplam 5 adet şekil gösterilmektedir. Adaylardan beklenen, aşağıda verilen şeklin yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeleridir. Aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden birisi ile aynı olduğunda adaydan evet yanıtını vermesi beklenmekte eğer aşağıdaki şekil yukarıdaki şekillerden tamamen farklı ise bu durumda da adaydan hayır yanıtını vermesi beklenmektedir.
VİYANA TEST SİSTEMİ: Viyana test sistemi kullanıcılarının ihtiyaçları düzeyinde genişletilebilir doğrultuda tasarlanmıştır. Testler modern test teorisine göre geliştirilmiştir. Kullanımı kolay güçlü yazılımı olan testleri içerir. Viyana Test Sistemi (VTS) Dünyada (6000 Adet) ve Türkiye’de (120 Adet) en çok tercih edilen sistemdir.
SÜRÜCÜLÜK İLE İLGİLİ KİŞİLİK YAPISI [IVPE] : Trafik psikolojisiyle bağlantılı; Risk Almaya İstekli Olma, Sosyal Sorumluluk Duygusu, Öz-Denetim ve Duygusal Denge gibi kişilik özelliklerini ölçmeye yarayan bilgisayar destekli bir envanterdir.

Psikoteknik Nedir
"Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir."
Psikoteknik Belgesi Nedir ?
"Sağlık bakanlığının denetiminde onaylı kurumlar tarafından kişinin bedensel ve psikolojik durumunun sürücülük yapmaya elverişli olduğunu, psikolog ve simülatör aletinin eşliğinde 1 saat süren test ve bu test sonucunda verilmiş olan rapordur.."İletişim

Meg Ankara Psikoteknik.
KIZILAY MAH. GMK BULVARI No:23/4 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon:   0(530) 115-22-31
Email: megankarapsikoteknik@gmail.com
Link: www.megankarapsikoteknik.com

Hızlı Linkler
Sıkça Sorulan Sorular
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyada Bulun

© 2017 | Meg Ankara Psikoteknik | Altyapı: furkankarakose02@gmail.com